Grootse plannen: kindcentrum in De Heeg

Gepubliceerd op 3 mei 2017 om 18:55

De gemeente wil 15 integrale kindcentra in Maastricht. Dat betekent zoveel als dat educatie en opvang onder één dak komen waardoor kinderen van nul tot dertien jaar middels één pedagogische visie worden grootgebracht. In De Heeg fuseren basisscholen De Perroen en De Kring. Samen met MIK Kinderopvang vormen zij vanaf 2019 een vooruitstrevend kindcentrum met alles erop en eraan. Maar hoe werkt dat dan allemaal?

 

Aan tafel zit een delegatie van het projectteam van dit kindcentrum. Het beestje heeft nog geen naam, want, zo zegt Lineke de Kruijf directeur van De Perroen: “We zijn er nog niet helemaal uit. Samen met ouders en kinderen zitten we nog druk in de brainstorm.”

Hoe het is gekomen

Naast Lineke zit Roel Scholten, directeur van De Kring. “In 2015 werd op initiatief van de gemeente Stichting Kom Leren aangesteld om dit kindcentrum vorm te gaan geven. Aanvankelijk zouden De Perroen, De Kring en De Schans fuseren, de drie basisscholen van De Heeg, maar deze laatste haakte af. Het centrum zal alsnog worden gerealiseerd, in een compleet nieuw gebouw overigens, op de plek van de voormalige Schans. MIK Kinderopvang gaat de buitenschoolse opvang verzorgen (4-13 jaar), alsook het kinderdagverblijf (0-4 jaar) en de peuteropvang (2-4 jaar).” Anja Kastrop is locatiehoofd van MIK Kinderopvang bij vijf Maastrichtse locaties en één van de zeven teamleden van het projectteam. MIK’s buitenschoolse opvang ‘Nielson’ huist tot aan de fusie bij De Perroen om het voor ouders alvast wat makkelijker te maken en om al te wennen aan wat er gaat komen. Anja: “We hebben straks – nu ook al een beetje – één pedagogisch klimaat. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat we op dezelfde manier met kinderen omgaan en naar ze kijken. En ouders kunnen hun kinderen wegbrengen naar een gebouw waar alles wordt verzorgd van ’s morgens tot ’s avonds. We gaan één lijn creëren tussen opvang en educatie en om dat samen te bedenken is ontzettend leuk. Het is niet alleen een enorme uitdaging, maar zeker ook een

Dalende leerlingaantallen

Naast opvang en educatie zijn er legio mogelijkheden in het kindcentrum. Een bibliotheek? Een logopedist? Een natuurtuin om te spelen en te sporten? Alles kan nog en er wordt druk over gebrainstormd. Naast Lineke, Roel en Anja wordt het projectteam gevormd door twee leerkrachten, een projectleider van kom Leren en de regiomanager van MIK. Daarnaast zijn er dertien werkgroepen en is er een speciale kinderraad, want immers… zij zijn de doelgroep. Lineke: “Ik ben ontzettend blij met deze samenwerking en fusie. Het is een mooi moment om het huidige onderwijs goed onder de loep en stevige veranderingen door te voeren. De maatschappij verandert snel en onderwijs kan daar niet bij achterblijven. Daarnaast is het gewoon zo dat leerlingaantallen dalen, er zijn minder geboortes in deze regio. Over drie, vier jaar zijn we gewoon te klein geworden om twee openbare scholen in één wijk te laten staan.”

Kosten: vijf miljoen

Gemeente Maastricht stelt een budget beschikbaar om de kosten van het nieuwe gebouw te financieren. MIK betaalt de inrichting van de opvang en kom Leren financiert de inrichting van de educatie. “Ondanks dat de gemeente een deel subsidieert om te zorgen voor een goede overgang tussen opvang en onderwijs, bemoeit de gemeente zich niet met de invulling van het onderwijs,” legt Roel uit, “dat mogen wij bepalen.” Het project zal naar verwachting zo’n vijf miljoen gaan kosten.

Bewegen, zien & zijn

De medewerkers van de beide scholen hebben drie kernwaarden opgesteld, namelijk ‘Bewegen, Zien & Zijn’. “We willen zowel binnen de educatie als in de opvang veel aan sport doen,” zegt Lineke enthousiast. “Bewegen is veel belangrijker dan men denkt
en daar moeten we vroeg mee starten. Daarnaast willen we ruimte make om de kinderen ook echt te zien en te spreken. Wat
houdt ze bezig? Hoe gaan ze verder? We willen ze hun talenten laten ontwikkelen en daarnaast ze laten zijn wie ze zijn.”

Het gebouw zelf moet bovendien iets prachtigs worden, volgens Roel. “Veel daglicht, veel groen, hout, neutrale kleuren… Kijk, er komen nog veertien andere kindcentra in Maastricht, met allemaal hun eigen accenten. Natuurlijk is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Er zijn ook ouders die zich zorgen maken of hun kind nog wel wordt gezien als in het kindcentrum dubbel zoveel kinderen zijn als op de school waar hun kind nu zit. En hoe het verkeer moet worden geregeld; waar zetten ze hun auto? Wij doen er alles aan om die zorgen weg te nemen, juist door ook met ouders, buurtbewoners en kinderen te praten en hun ideeën mee te nemen in het maken van de plannen.”