Beste bewoners van De Heeg,
Het zijn bijzondere tijden waarin we massaal aan huis zijn gekluisterd. Wij hopen natuurlijk dat iedereen deze dagen in goede gezondheid doorkomt en dat we elkaar snel weer mogen zien.


Zoals u wellicht nog weet, heeft het Buurtnetwerk Like de Heeg in 2017/ 2018 een enquête afgenomen die zich met name richtte op de veiligheid en leefbaarheid van de buurt. Deze enquête heeft ons toentertijd sturing gegeven in het aanpakken van bepaalde zaken.
Wij willen binnenkort dezelfde enquête gaan afnemen onder jullie. Enerzijds om de resultaten te vergelijken met die van 2 jaar geleden. Anderzijds om, met jullie hulp, tot nieuwe inzichten te komen. Jullie kunnen dus op korte termijn een formulier van ons verwachten. Denk niet te lang na over de antwoorden, uw eerste ingeving is meestal het beste.
De enquête wordt huis aan huis bezorgd. Binnenkort en de ingevulde enquête kan men inleveren bij
De Jumbo de Heeg en in huiskamer `t Heegeneerke Roserije 410

 

Blijf gezond

Met vriendelijke groet,
Buurtnetwerk Like De Heeg

 

Zoeken naar nieuw elan voor zieltogend centrum De Heeg

De gemeente Maastricht wil de plannen om het zieltogende centrum van De Heeg op te knappen, weer vlot trekken. Daar wordt 2,5 miljoen euro voor gereserveerd.

Het is tropisch warm en dat maakt de lucht in de parkeergarage er niet draaglijker op. ‘Hier wordt gewerkt aan een vernieuwd winkelcentrum’, staat op grote posters die achter de leegstaande winkelramen zijn geplakt. Het geheel biedt een desolate indruk. Wat vroeger de Aldi was, is nu een diepe, zwarte vlakte achter een metalen veiligheidsgordijn. En ook de Bruna, Etos, de Keurslager, de dierenspeciaalzaak en de Blokker zijn vertrokken. Al wat rest van het ooit florerende winkelcentrum De Heeg is een Jumbo-supermarkt, een frituur en een weggeefwinkel. En een kraam van vishandel De Parel.

Kentering

Twee jaar geleden leek er een kentering op komst. De nieuwe eigenaar Orange Capital beloofde op korte termijn te investeren in een flinke opknapbeurt. In april vorig jaar werden de bewoners tijdens een drukbezochte bijeenkomst in gemeenschapshuis De Boeckel geïnformeerd over de plannen. En vervolgens gebeurde er weinig.

„De investeerder zei: we willen de Jumbo wel verbouwen maar dan moet Maastricht ook iets doen. Terwijl de gemeente eerst de zekerheid wilde dat er geïnvesteerd zou worden”, zegt projectleider Camiel Kruchten. Om uit de impasse te raken, presenteert de gemeente nu enkele te nemen maatregelen. Concreet is het allemaal nog niet. Maar de plannen krijgen wel steeds meer handen en voeten. Insteek is het centrum van De Heeg - nu nog ommuurd en van buiten eigenlijk onzichtbaar - open te breken, zichtbaarder te maken en meer lucht te geven. Orange Capital moet op zijn beurt zorgen voor de verbouwing van de Jumbo tot een grotere, goed functionerende supermarkt. De verwachting is dat die vervolgens weer nieuwe winkels aantrekt.

Domino

Wethouder Gert-Jan Krabbendam (Ruimtelijke Ontwikkeling, GroenLinks) vergelijkt het met Domino. „Als het eerste steentje om is, volgt de rest ook wel.” Een van die steentjes is de huidige sporthal. Die moet op zijn vroegst in 2021 worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuw plein. De gemeente gaat daarover in gesprek met de gebruikers. „We willen dit nadrukkelijk samen met alle betrokken partijen doen. Ook dat kost tijd.”

Een kwart van de gebruikers is gebonden aan de wijk. Zij krijgen een nieuwe, kleinere sportaccomodatie, waar ook de schooljeugd straks terechtkan. „De anderen kunnen naar een nieuw te bouwen gymzaal elders in Maastricht-Oost”, zegt wethouder Bert Jongen (Onderwijs en Sport, D66).

Het winkelgebied krijgt nieuwe bestrating en er ligt een voorstel om een deel van de Langendaal open te stellen voor autoverkeer. Daar komt straks ook de nieuwe entree naar de (vergrote) openbare parkeergarage en er wordt gedacht aan het instellen van een autoluwe schoolzone rondom het nieuwe integrale kindcentrum Ziezo! aan de Borghaag, dat in augustus 2020 klaar moet zijn. Projectleider Kruchten: „Als je nu om het gebied fietst of loopt, krijg je niet het idee dat dit het centrum van de wijk is. Je ziet alleen maar steen. En dat in een van de groenste buurten van Maastricht. Dat moet echt anders.” ( Bron : de Limburger ) 

Even voorstellen, Camiel Kruchten

 

Beste bewoners van de Heeg: ik ben Camiel Kruchten en bij gemeente Maastricht werkzaam als projectleider stedelijke ontwikkeling. Samen met Orange Capital Partners (eigenaar van de winkels), Jumbo, Woonpunt, Qpark én met een groep enthousiaste en betrokken bewoners werken we aan een samenhangend plan voor de verbetering van het centrum van de Heeg. We werken samen op twee sporen, voor de korte termijn en de langere termijn.

Buurtsessies

Momenteel zijn er twee werkgroepen aan de slag.

De werkgroep communicatie is aan het werk om de afstemming met bewoners binnen de Heeg te verbeteren zodat er beter bekend is wat er allemaal gebeurt, wat dit betekent en hoe u kunt meedoen.

De werkgroep ‘voorjaarsproject’ ontwikkelt een plan om op korte termijn het centrum op te fleuren door meer kleur, groen  en  kunst toe te voegen.

 

Bereikbaarheid en parkeren

Een mogelijke oplossingsrichting voor het verlagen van de parkeerdruk, het verbeteren van de toegankelijkheid en het verminderen van verkeersoverlast in het centrum is om de Langendaal  (gedeeltelijk) open te stellen voor autoverkeer. Het onderzoek naar wat dit betekent, de voor- en nadelen en de (on)mogelijkheden is begin maart afgerond. U leest hierover meer in de volgende wijkkrant en dit thema komt ook aan bod tijdens de volgende informatiebijeenkomst.

 

Vervolg

De bedoeling is dat we in de loop van maart / april ook ú weer om uw mening vragen. De thema’s Bereikbaarheid en parkeren en Bewegen komen dan aan de orde.  Hoe we dat gaan doen is een van de onderwerpen van de werkgroep Communicatie. We plannen in ieder geval omstreeks mei weer een informatiebijeenkomst over de stand van zaken en de voortgang.

Beste bewoners van de Heeg: ik ben Camiel Kruchten en bij gemeente Maastricht werkzaam als projectleider stedelijke ontwikkeling. Samen met Orange Capital Partners (eigenaar van de winkels), Jumbo, Woonpunt, Qpark én met een groep enthousiaste en betrokken bewoners werken we aan een samenhangend plan voor de verbetering van het centrum van de Heeg. We werken samen op twee sporen, voor de korte termijn en de langere termijn.

 

Buurtsessies

Momenteel zijn er twee werkgroepen aan de slag.

De werkgroep communicatie is aan het werk om de afstemming met bewoners binnen de Heeg te verbeteren zodat er beter bekend is wat er allemaal gebeurt, wat dit betekent en hoe u kunt meedoen.

De werkgroep ‘voorjaarsproject’ ontwikkelt een plan om op korte termijn het centrum op te fleuren door meer kleur, groen  en  kunst toe te voegen.

 

Bereikbaarheid en parkeren

Een mogelijke oplossingsrichting voor het verlagen van de parkeerdruk, het verbeteren van de toegankelijkheid en het verminderen van verkeersoverlast in het centrum is om de Langendaal  (gedeeltelijk) open te stellen voor autoverkeer. Het onderzoek naar wat dit betekent, de voor- en nadelen en de (on)mogelijkheden is begin maart afgerond. U leest hierover meer in de volgende wijkkrant en dit thema komt ook aan bod tijdens de volgende informatiebijeenkomst.

 

Vervolg

De bedoeling is dat we in de loop van maart / april ook ú weer om uw mening vragen. De thema’s Bereikbaarheid en parkeren en Bewegen komen dan aan de orde.  Hoe we dat gaan doen is een van de onderwerpen van de werkgroep Communicatie. We plannen in ieder geval omstreeks mei weer een informatiebijeenkomst over de stand van zaken en de voortgang.

Wil jij ook mee doen in onze werkgroepjes  "Samen aanpakken de Heeg "

Meld je dan nu aan via het formulier hier onder.

Er moet iets veranderen
De afgelopen maanden werd er namelijk al menige bijeenkomst georganiseerd, want in De Heeg moet iets veranderen. Mensen missen gezellige ontmoetingsmogelijkheden en –momenten. Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en ook het parkeren vormen een groot probleem. Het winkelgebied wordt met name gekenmerkt door leegstand. De grote sporthal is een punt van discussie: opknappen of afbreken? En tenslotte komt er een nieuw Kindcentrum. Welke plek gaan zij in de wijk krijgen? Genoeg te bespreken, maar wanneer worden de woorden daden?

Alles in kaart gebracht
Een integraal centrumplan voor De Heeg is complex en kost tijd, volgens Camiel. “We hebben in september gesproken over aparte werkgroepen, maar hierdoor missen we de samenhang tussen alle verschillende onderdelen. Dus daar zijn we vanaf gestapt. En we willen u meer en beter op de hoogte houden. Daarom hebben we een folder gemaakt die de komende dagen wordt verspreid in de wijk.” Hierin zijn alle vraagstukken en uitdagingen in kaart gebracht. Duidelijk is te zien wanneer er wat gaat gebeuren en wie de verschillende partners zijn. Het voorjaar van 2019 wordt gebruikt voor buurtsessies met bewoners en betrokken partijen. Het totaalplan wordt dan in het najaar aan het College en de Gemeenteraad voorgelegd. Uiteindelijk kan in 2020 begonnen worden met de uitvoering, afhankelijk van de besluitvorming door het College en de Raad.

Een wijk met potentie
Camiel gaat verder: “Op de speciale pagina van de gemeente vertellen we jullie over wat er allemaal achter de schermen gebeurt.” Uit het publiek komen al meteen aanvullingen en suggesties: “De Heeg heeft geen goed imago, daar moet iets in veranderen. Je leest nergens hoe leuk het hier is. Misschien moeten we een bord plaatsen als je wijk binnenkomt: Welkom in De Heeg!” Roel van der Schrier ziet in de folder de punten terug die de bewoners in april hebben aangedragen: “Ik heb hier een goed gevoel bij. De Heeg heeft namelijk echt de potentie om uit te groeien tot een prachtige wijk.”

 

De Heeg gaat het samen aanpakken

Van een ‘Welkom in De Heeg’-bord tot een beweegtuin en maandelijks muziekevenement. De dertig bewoners die afgelopen dinsdag in ‘t Heegeneerke samen kwamen, hebben genoeg ideeën om De Heeg weer leefbaar en gezellig te maken. Ze wachten immers al lang genoeg.

Proost?
Nieuw aangestelde projectleider Camiel Kruchten geeft het gelijk toe: er zat nog niet echt schot in de zaak De Heeg. “Maar ik wil jullie op de eerste plaats bedanken dat jullie met ons willen meedenken.” Er wordt zelfs geproost op het enthousiasme en de welwillendheid van de aanwezigen. Nog wat aarzelend wordt er een slok van de bubbels genomen. Brengt de bewonersbijeenkomst van vanavond iets nieuws?

 

De strijd tegen leegstand
De aanwezigen gaan vervolgens in groepjes uit elkaar om hun ideeën op papier te zetten. Het vertrek van winkelketens is een heikel punt en heeft te maken met een samenloop van omstandigheden die voor De Heeg niet goed heeft uitgepakt. Een groep geeft aan dat er gekeken moet worden naar andere soorten winkels. “We zouden ook een wedstrijd kunnen uitschrijven, à la Stadsgoud, waarbij mensen hun idee pitchen. Het winnende plan wordt uiteindelijk uitgevoerd.” De huurprijs blijft wel een probleem. De winkelpanden zijn nu in handen van Orange Capital. “We zijn in gesprek met alle partners om te kijken wat mogelijk is”, vertelt Camiel. “Zo ga ik binnenkort naar Jumbo in Veghel om te kijken wat we nu al kunnen doen in aanloop naar de uitbreiding van de supermarkt.”

Muziek
Er worden verder door de bewoners originele, wilde, mooie en bijzondere voorstellen genoemd. Betere verlichting, opgeknapte gevels en een lunchroom. Maar ook: bomen planten tegen het galmen, natuurtuinen voor kinderen en een gameruimte voor jongeren. Roel: “Wat meer muziek zou leuk zijn, af en toe een optreden bijvoorbeeld.” Een andere buurtbewoner weet nog hoe het vroeger was: “Dan was er steeds een keer in de maand wel iets te doen. Dat kunnen we toch weer organiseren? Zoiets trekt mensen aan.” De bestemming van de sporthal leidt uiteindelijk tot discussie. Leidt het slopen tot een mooi ontmoetingsplein of nieuwe hangplek? Zorgt behoud voor meer sportmogelijkheden of meer parkeerproblemen? Voorlopig zijn de bewoners en Camiel nog niet uitgepraat, maar de meesten lijken er vertrouwen in te hebben. In De Heeg gaan ze het in ieder geval samen aanpakken.

Centrumplan De Heeg

Het centrum van De Heeg kampt al een aantal jaren met problemen. Het loopt leeg en is verre van aantrekkelijk. Winkels hebben hun deuren gesloten. Mensen voelen zich onveilig door die leegstand. Het woongenot is zoek. Kortom: werk aan de winkel. Wat er waarom wanneer gebeurt, leest u op deze pagina.

Aanleiding

Het winkelcentrum in De Heeg is in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Winkels kunnen steeds moeilijker het hoofd boven water houden. Mensen kopen steeds meer online of doen hun boodschappen op andere plekken in de omgeving. Daarnaast moet de sporthal opgewaardeerd en gerenoveerd worden. Tegelijkertijd lopen er in De Heeg voorbereidingen voor een nieuw Integraal Kindcentrum op de plek van voormalige basisschool De Schans. Het kindcentrum krijgt geen eigen gymzaal. Het is de bedoeling dat het bewegingsonderwijs gecombineerd wordt met sporten in een van de gemeentelijke sportaccommodaties. Orange Capital, de eigenaar en verhuurder van het vastgoed in het winkelcentrum, wil op zijn beurt het winkelcentrum opknappen en nieuwe winkels aantrekken. De Jumbo heeft aangegeven op korte termijn te willen uitbreiden.

Ook de parkeerdruk rond De Roserije vraagt aandacht. Tot slot wil het Heegeneerke (sociaal café) graag verhuizen.

Een project en een doel

Reden genoeg om een project in het leven te roepen: het project Centrumplan De Heeg. Het doel van het project is het centrum van de Heeg weer aantrekkelijk te maken zodat de mensen er zich happy en veilig voelen.

De aanpak

Dit project coördineert en verbindt betrokken partijen en belangen om gezamenlijk kansen en meerwaarde te creëren in De Heeg. Dus in plaats van ieder probleem afzonderlijk te bekijken, worden ze allemaal samen in kaart gebracht en aangepakt.

 

Stand van zaken

Waar we nu staan? Alle vraagstukken en uitdagingen zijn geïnventariseerd en samengebracht. Daarmee zijn we ook al aan de slag gegaan. De stedenbouwkundig ontwerper is gaan tekenen en puzzelen om te komen tot 1 plaatje. Een plaatje waarop zowel het sporthalvraagstuk, de uitbreiding van de Jumbo, het integraal kindcentrum en de verkeersproblematiek aan bod komen. Een eerste denkrichting is op 10 april gepresenteerd aan het college. 

Deze denkrichting biedt kans om het vrij gesloten centrum een meer open karakter te geven met ruimte voor ontmoeting. De denkrichting heeft nog geen formele status. Samen met buurt en overige partijen wordt die richting uitgewerkt tot een breed gedragen en haalbaar voorstel. Op 16 april zijn de ideeën gepresenteerd aan de buurt.

Klik hier om de kaart met ideeën te openen.

 

 

Aan de slag

Ondertussen loopt een aantal deelprojecten al. Er wordt hard gewerkt aan de plannen voor het kindcentrum. En Orange Capital is bezig met de uitwerking van aanpassingen in het winkelcentrum. Hierover moeten besluiten genomen worden door Jumbo, Q-Park en de gemeente. Daarna kan de vergunning aangevraagd worden. De besluitvorming over de sporthal is onderdeel van de besluitvorming over de binnensportaccommodaties in Maastricht. Die besluitvorming wordt begin 2019 verwacht. Buurtcafé/huiskamer het Heegeneerke breidt haar activiteiten uit en is samen met de gemeente op zoek naar een plek buiten de Boeckel. Daarnaast is buurtnetwerk Like De Heeg samen met de gemeente en het Veilige Buurten Team actief bezig om het veiligheidsgevoel in de buurt te vergroten. Lege etalages worden aangekleed, er vinden opruimacties plaats. Kortom: er wordt gewerkt in De Heeg.

 

De planning

 

Zoals gezegd bestaat de totale ontwikkeling van het centrum uit verschillende onderdelen. Die kennen elk een eigen planning en dynamiek. Omdat we de vaart en voortgang er wel in willen hebben, is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Dat betekent:  

  • dat partijen hard werken om  de uitbreiding van de Jumbo nog in 2018 mogelijk te maken.
  • de daarbij behorende aanpassingen in de garage ook zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden. Denk aan de aanleg van een rolbaan zodat mensen met hun kar vanuit de garage direct in de winkel staan en andersom. En denk aan de samenvoeging van de stallinggarage en de openbare garage om zo voor meer parkeerplekken te zorgen.
  • De komst van een Integraal Kindcentrum vraagt om verkeersaanpassingen. De uitwerking van daarvan en van ideeën rondom een busbaan en kiss & ride bij de school loopt. Duidelijkheid hierover wordt na de zomer verwacht. Een eventueel nieuwe toegang voor de parkeergarage, de sporthal en de eventuele komst van een wijkplein vragen meer tijd. Zoals gezegd is een besluit over sporthal De Heeg onderdeel van de besluitvorming over de binnensportaccommodaties in Maastricht. Die besluitvorming wordt begin 2019 verwacht. Deze punten staan dus voor het eerste kwartaal van 2019 op de planning.
  • Met het Heegeneerke worden nu gesprekken gevoerd over een nieuwe plek.
  • Het Buurtnetwerk Like De Heeg gaat door met kleine en grote acties om de leefbaarheid te vergroten. Al dan niet met hulp van de gemeente en het Veilige Buurten Team.

Partners

In het project Centrumplan De Heeg werken Orange Capital, de gemeente Maastricht, Trajekt, Woonpunt, Q-park, buurtnetwerk Like De Heeg, het Heegeneerke, het schoolbestuur Kom Leren samen aan een leefbaar winkelcentrum in De Heeg.

Meedenken?

De projectorganisatie heeft tijdens een bijeenkomst op 16 april gevraagd of mensen willen meedenken en willen deelnemen aan een van de werkgroepen: algemene ontwikkeling De Heeg, winkelcentrum, sport, ontwikkelingen Integraal Kindcentrum, verkeer/parkeren. U kunt zich nog altijd aanmelden om mee te doen en ook mee te praten in een van de werkgroepen. U kunt zich aanmelden via post@maastricht.nl, onder vermelding van aanmelding werkgroep De Heeg.

Volop ideeën om De Heeg weer een hart te geven

Alle stoelen en barkrukken waren bezet, sommige mensen zaten op tafels, anderen stonden tegen de muren. 120 mensen hadden zich aangemeld, maar er kwamen zo’n 170  belangstellenden op 16 april naar de informatieavond van Buurtnetwerk Like de Heeg en gemeente Maastricht in De Boeckel. Van het ‘spookcentrum’ in De Heeg weer het kloppende hart van de wijk maken, blijkt een urgent onderwerp voor de omwonenden.

“De leegstand is droevig en de sporthal is een lelijk ding, daar kan ik niets anders van maken”, weet ook Karin Gybels van de gemeente. Zij begint de avond met een presentatie over de stand van zaken in de wijk. De Heeg kampt met verschillende problemen, zoals leegstand (waar ooit een bruisend winkelgebied was, zijn alleen de Jumbo, de frituur en een paar dienstverleners gebleven), weinig groen en veel donkere hoekjes in de openbare ruimte, verkeershinder en overlast van hangjongeren. “We hebben veel goede ideeën gehoord om de situatie te verbeteren. Daarbij staat voorop dat de problemen in samenhang worden opgelost, niet iedere partij voor zich. Vanavond is voor het opperen en delen van ideeën. Er zijn nog geen knopen doorgehakt, u komt niet voor voldongen feiten te staan. Bij alles wat we gaan doen, willen we bewoners betrekken.”

 

Ellende
Na de presentatie volgen de vragen. “Ik hoor goede dingen, maar ik mis een tijdspad. Hoe lang gaat deze ellende nog duren?” Een andere bewoner uit zijn frustratie nog iets feller: “Waar waren jullie toen het winkelcentrum in Gronsveld er kwam. Waar waren jullie toen Jan Linders aan de Rijksweg ging zitten? Dachten jullie soms ‘het is maar De Heeg’?” Een ander vindt dat buurtbewoners niet alleen moeten klagen, maar ook iets moeten doen. “Sluit je aan bij een werkgroep. Doe hier je boodschappen. Als iets je niet bevalt aan de Jumbo, zeg het tegen de bedrijfsleider dan kan hij er iets aan doen. Maar jullie gaan zelf al tijden elders winkelen, daarom staat er zo veel leeg.”

Nieuwe energie
In kleinere groepen wordt daarna dieper ingegaan op verschillende zaken. Vastgoedeigenaar Orange Capital hoopt door een forse uitbreiding van de Jumbo en het opknappen van de parkeergarage in het eerste kwartaal van 2019 nieuwe huurders van de leegstaande winkelruimten aan te trekken. “We rekenen op een sneeuwbaleffect.” In de tussentijd kunnen er misschien pop-ups komen, dan kan ook de tweede pinautomaat weer open. “Wij zien echt wel toekomst in het winkelcentrum.”
De gemeente is positief over Orange Capital die het vastgoed overnam van een partij die maar weinig interesse toonde in onderhoud. Gybels: “We hebben vertrouwen in Orange Capital. Toen we met hen in zee gingen kwam er nieuwe energie binnen.”

Creatieve ideeën
Frank Boesten stelt in zijn groepje voor om een gymzaal te bouwen op de plek waar Basisschool de Kring wordt afgebroken. Maar dat blijkt geen optie, weet stedenbouwkundige Carlos Apers, omdat de kinderen van het nieuwe IKC dan te ver moeten lopen. Apers heeft efficiënte, kostenbesparende ideeën. “Als leraren van de nieuwe school gebruik maken van de parkeergarage die toch grotendeels leegstaat, hoeft er minder asfalt bij de school te komen.”

Blij verrast
Een andere groep spreekt over de samenhang in de wijk en hoe het Buurtnetwerk met evenementen het wij-gevoel kan vergroten. Dave Reneerkens van het Buurtnetwerk: “Ik ben blij verrast door de grote opkomst. Mooi dat er wordt nagedacht over veel meer dan alleen het winkelcentrum. Het is echt de bedoeling om de wijk weer een hart te geven. We zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen denken.”

Dat meedenken gebeurt deze avond volop. Ooit was er het Heegenement en een braderie. Evenementen die worden gemist. Net als een plek voor senioren en een plek voor de jeugd. Een skatepark, een sportruimte met fitness en een koffietentje met terras zouden veel goeds doen. Maar dan moet er eerst een goed toegankelijk, open en gezellig plein komen. Dat is mogelijk als ervoor wordt gekozen de sporthal te slopen en elders nieuw te bouwen in plaats van renoveren. Dat is een beslissing die afhangt van het gemeentebrede sportbeleid en daarom nog even op zich laat wachten.

Ideeën genoeg dus, nu komt de tijd van besluiten nemen en uitvoeren. Wordt vervolgd…

Bron  thuis in Maastricht 

Centrumplan De Heeg: werk aan de winkel

op 31 januari 2018 door  Renee Bekkers

 

Het centrum in De Heeg kampt al een aantal jaren met problemen. Het loopt leeg en is verre van aantrekkelijk. Inmiddels hebben ook de bakker en Etos hun deuren gesloten. Mensen voelen zich onveilig door die leegstand. Het woongenot is zoek. Kortom: werk aan de winkel. Welk werk er op dit moment precies verzet wordt, vertelt Karin Gybels, projectleider Centrumplan De Heeg van de gemeente Maastricht je graag in dit artikel.

Het lijstje is trouwens niet compleet. “De sporthal kan ook een make-over gebruiken. De voorbereidingen lopen voor een nieuw integraal kindcentrum op de plek van voormalige basisschool De Schans. Zonder gymzaal overigens omdat gymmen ook in de sporthal kan. Laten we ook de parkeerdruk rond De Roserije niet vergeten. En de Jumbo heeft aangegeven op korte termijn te willen uitbreiden. Tot slot wil het Heegeneerke (sociaal café) graag verhuizen”, maakt Karin het lijstje compleet.

Foto: Aron Nijs

 

 

 

Een project

Reden genoeg om een project in het leven te roepen. Het project Centrumplan De Heeg. Het doel? Karin: “Van de Heeg weer een aantrekkelijk centrum maken zodat de mensen er zich happy en veilig voelen. Dit project coördineert en verbindt betrokken partijen en belangen om gezamenlijk kansen en meerwaarde te creëren in De Heeg. Dus in plaats van ieder probleem afzonderlijk te bekijken, worden ze allemaal samen in kaart gebracht en aangepakt. 1 en 1 is zo 3.”

Wat speelt er?

Klinkt mooi. Maar waar begin je? Karin: “Door eerst goed in beeld te hebben wat er speelt. Er zijn overleggen geweest met alle betrokkenen. Het Buurtnetwerk Like de Heeg organiseerde een buurtbijeenkomst. Het college van burgemeester en wethouders bracht in november ook een bezoek aan de buurt. Er is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de aanpak van de sporthal. De eigenaar van het winkelcentrum is druk bezig om te bekijken hoe de Jumbo zo snel mogelijk kan uitbreiden. Dat betekent kijken naar extra ruimte voor de winkel, maar ook naar extra parkeerplekken. En praktische zaken zoals de vervanging van de bestaande hellingbaan in de parkeergarage door een rolpad zodat je met je winkelkarretje van de winkels zo in de garage staat. Overigens valt de aanpassing van de verkeersstructuur in (delen van) de wijk niet binnen het project. Dat is niet handig. Het belang is namelijk erg groot. ”

Wie speelt er?

Niet alleen is het belangrijk om te weten wat er speelt, je moet ook weten wie de spelers zijn. Heel wat verschillende partijen zijn aan zet en zitten aan tafel. De gemeente. Die buigt zich over het totaalplaatje, benodigde vergunningen, de parkeerdruk, de sporthal. Q-park, voor de parkeergarage. Orange Capital als eigenaar en verhuurder van de winkelpanden. Bewoners brengen hun wensen naar voor, zowel de woningeigenaren als de huurders van Woonpunt. Trajekt heeft kantoren in De Boeckel en organiseert onder meer het buurt- en jeugdwerk. Het Heegeneerke zit aan tafel. Het Buurtnetwerk Like De Heeg, de kerk, de wijkagent: allemaal denken ze mee. Dat geldt ook voor het schoolbestuur Kom Leren dat samen met de gemeente het integraal kindcentrum ontwikkelt. Kortom “Alle bloedgroepen zitten aan tafel”, vat Karin de partnerlijst samen.

 

Foto: Aron Nijs

De speltactiek

Wat er speelt en wie de spelers zijn, is duidelijk. Nu nog: hoe ga je spelen? Karin legt uit: “Alle vraagstukken en uitdagingen zijn geïnventariseerd en bijeengebracht. Omdat het 1 altijd met het ander te maken heeft. De gemeente is met al die input aan de slag gegaan. De stedebouwkundig ontwerper is gaan tekenen en puzzelen om te komen tot 1 plaatje. Een plaatje waarop zowel het sporthalvraagstuk, de uitbreiding van de Jumbo, het integraal kindcentrum en de verkeersproblematiek aan bod komen.”

De meerwaarde

“We hopen uit te komen op een oplossing die van het centrum van De Heeg 1 samenhangend geheel maakt”, vervolgt Karin haar uitleg. “Een plek waar ontmoeting kan plaatsvinden. Met een betere koppeling tussen het integraal kindcentrum en de overige voorzieningen in het centrum. Met een winkelcentrum dat interessant wordt voor nieuwe ondernemers en bewoners. Met een sterkere positie voor de Boeckel. En hopelijk ook een betere verkeersontsluiting van de wijk en de verschillende voorzieningen. Kortom: 1 en 1 moet ook echt 3 worden.”

De planning

Is er al iets concreets te melden? Karin: “Er wordt gewerkt aan een eerste schets. Een vertaling van alle input die afgelopen maanden is verzameld. Dit plaatje is verre van definitief. Vooral omdat deze visie om grotere aanpassingen en extra investeringen vraagt. De bedoeling is om deze schets zo snel mogelijk aan het college en de betrokken partijen voor te stellen. Iedereen moet en mag er iets van vinden. En uiteindelijk moet de gemeenteraad beslissen. ”
Ondertussen gaat een aantal deelprojecten wel gewoon verder. “De besluitvorming voor de sporthal wordt voorbereid. Er wordt hard gewerkt aan de plannen voor het kindcentrum. En Orange Capital heeft al een eerste voorstel opgesteld voor aanpassingen in het winkelcentrum. Daar is nog een vergunning voor nodig. De gemeente werkt daar graag aan mee. ”

Actie

Niet alleen wordt er gepland, gepraat en geschetst. Er is ook actie. Daar zit het buurtnetwerk Like De Heeg achter. Karin is enorm blij met hen. “Het buurtnetwerk is heel actief en probeert met verschillende acties te komen tot kleine en grotere verbeteringen. De aankleding van de lege etalages met foto’s van de buurt is een voorbeeld. Er wordt dus werk verzet in De Heeg”, besluit Karin. “Achter én voor de schermen.”

Bewoners regelen zelf laagdrempelig sporten in De Heeg

Wat doe je als je graag wil fitnessen en het dichtstbijzijnde sportcentrum net iets te ver weg voor je is? Dan regel je gewoon zelf wat apparaten voor de buurt. Een bewoner van De Heeg kwam met dit idee aanzetten bij het onlangs opgezette buurtnetwerk Like De Heeg en kreeg de opdracht zijn plan uit te voeren. Vanaf deze week kan er daardoor een keer per week laagdrempelig gesport worden in buurtcentrum De Boeckel

Lees meer »

Grootse plannen: kindcentrum in De Heeg

De gemeente wil 15 integrale kindcentra in Maastricht. Dat betekent zoveel als dat educatie en opvang onder één dak komen waardoor kinderen van nul tot dertien jaar middels één pedagogische visie worden grootgebracht. In De Heeg fuseren basisscholen De Perroen en De Kring. Samen met MIK Kinderopvang vormen zij vanaf 2019 een vooruitstrevend kindcentrum met alles erop en eraan. Maar hoe werkt dat dan allemaal?

Lees meer »

Like De Heeg op de bres voor leefbaarheid in de wijk

De Heeg behoort oneerbiedig gezegd tot de wijken van Maastricht waar mensen liever vandaan dan naartoe lijken te verhuizen. En dat moet veranderen, vinden enkele wijkbewoners die zich hebben samengepakt in een nieuw buurtinitiatief Like De Heeg. De leefbaarheid moet terugkomen in de wijk, maar alles valt of staat met een opwaardering van het winkelcentrum aan de Roserije.

Lees meer »