De Heeg is nog leeg, maar er gaat iets gebeuren

0p 16 april 2018 vond de eerste grote bewonersbijeenkomst plaats in gemeenschapshuis De Boeckel in De Heeg. De gemeente wilde weten hoe bewoners dachten over de problemen in de wijk en de mogelijke oplossingen. De zaal zat bomvol en er kwamen tientallen ideeën op tafel. Maar concreet veranderde er weinig vanwege een patstelling. Vastgoedeigenaar van het winkelcentrum Orange Capital wilde pas investeren na garanties van de gemeente en andersom.

De gemeente besloot onlangs de eerste stap te zetten en reserveert 2,5 miljoen euro voor het opknappen van het winkelcentrum en de rest van de wijk. Op 19 juni 2019 vond een tweede bewonersbijeenkomst plaats om dit positieve nieuws en een aantal toekomstplannen met de buurt te delen. Opnieuw was de opkomst groot. De leefbaarheid van de wijk gaat de bewoners duidelijk aan het hart. En dat is logisch, De Heeg kampt al een paar jaar met verschillende problemen, zoals leegstaande winkelpanden, donkere hoekjes in de openbare ruimte, overlast van gemotoriseerd verkeer, overlast van hangjongeren en te weinig ruimte voor fietsers en voetgangers. De voorzieningen die er zijn – een aantal speeltuintjes, de sporthal, de parkeergarage – zijn niet al te best onderhouden. Tegelijkertijd is De Heeg een hele groene wijk met een diversiteit aan inwoners, redelijk veel sociale controle en een actief buurtnetwerk. Alle ingrediënten zijn aanwezig om weer een bloeiende wijk te worden met een bruisend winkelcentrum.

Verbouwing en uitbreiding Jumbo

Het college van B en W stelt in zijn toekomstvisie voor De Heeg verschillende maatregelen voor om het centrum van de wijk weer aantrekkelijk te maken. Die maatregelen moeten zorgen voor betere doorstroom van verkeer, meer parkeermogelijkheden, het aantrekkelijker maken van het winkelgebied en het uitbreiden van sport- en ontmoetingsmogelijkheden. Projectleider Camiel Kruchten presenteerde de stand van zaken. “Orange Capital moet zorgen voor de verbouwing en uitbreiding van de Jumbo tot een goed functionerende, aantrekkelijke supermarkt. Wij verwachten dat de vernieuwde Jumbo weer nieuwe winkels aantrekt. Dat is alvast een goed begin.”

Sloop sporthal

Een meer concrete beslissing kan Camiel ook bekendmaken. “Sporthal De Heeg wordt definitief niet opgeknapt, maar afgebroken. Medio 2021 maakt de sporthal plaats voor een plein. Hierdoor ontstaat letterlijk ruimte waardoor het winkelcentrum mooier wordt en beter bereikbaar.”
De nieuwe sporthal komt sowieso niet op dezelfde plek als de oude. Waar dan wel, dat is nog onduidelijk. Als de mensen die gebonden zijn aan de wijk er maar terechtkunnen, net als de schoolgaande jeugd van het integraal kindcentrum (IKC) Ziezo! dat in 2020 klaar moet zijn. Het IKC krijgt namelijk geen eigen gymzaal. Na de centrale presentatie verspreiden de bewoners zich over een aantal thematafels: Bereikbaarheid en Parkeren, Ontmoeten, De Heeg Samen Aanpakken, Leren, Bewegen, Winkelen.

Twee tafels voor bereikbaarheid

De ‘bereikbaarheidstafel’ trekt direct de meeste mensen. Daar had de organisator al rekening mee gehouden door twee tafels neer te zetten. Een van de voorstellen van de gemeente is om een deel van de Langendaal open te stellen voor autoverkeer. Hierdoor wordt het omliggende woongebied minder belast met autoverkeer en wordt de openbare parkeergarage beter bereikbaar. “Hoezo heet deze tafel Bereikbaarheid en Parkeren”, vraagt een mevrouw zich boos af. “Waarom gaat het niet over fietsen?” De vrouw krijgt veel bijval. “Fietsen is op veel plekken echt niet veilig”, vertelt een andere vrouw. “Niet alleen vanwege ander verkeer, maar vooral omdat er veel donkere fietspaden zijn op plekken waar het uitgestorven is. Dat voelt niet veilig.”

Iedereen wil oude winkels terug

Bij de ‘winkeltafel’ is iedereen ook eensgezind. Een stuk of 15 gekleurde briefjes worden volgeschreven en opgeplakt, waarvan de boodschap is samen te vatten als ‘wij willen alle winkels terug die hier vroeger ook zaten’. Dat zijn onder andere een slager, een drogist en een postpunt. Wat ook veel wordt genoemd is een eetcafé met terras. “Liefst met dartbord, pooltafel en alles erop en eraan”, vertelt een mevrouw terwijl ze haar briefje opplakt. “Dan wordt het echt een ontmoetingsplek.”

Bewegen binnen en buiten

Johan Hannon van Maastricht Sport is gespreksleider bij de ‘beweegtafel’. “Jammer dat de eerste paar reacties die ik kreeg nogal negatief waren. Veel bewoners vinden dat het allemaal te lang duurt en maken zich zorgen over waar ze moeten gaan sporten als de hal wordt afgebroken. Ook kreeg ik te horen dat de buitensport niet aan bod kwam in de presentatie. Dat is een goed punt, natuurlijk wil niet iedereen binnen sporten. Gaandeweg werden de gesprekken aan ‘mijn’ tafel constructiever. Mensen zijn blij dat we over de plannen communiceren en dat ze mee mogen denken.”
Bewoner Paul-Jan Heijnen is één van die meedenkers. Hij stelt voor om een obstakelbaan aan te leggen. “Die is er nu ook al, maar dat is een vies plaatsje langs de Rijksweg waar altijd afval ligt en dat door jongeren met scooters als hangplek wordt gebruikt.”

‘Als er maar bankjes komen’

“Een bedrijfsverzamelgebouw, dat lijkt me ook een goed idee voor De Heeg”, gaat Paul-Jan verder terwijl hij naar de ‘ontmoettafel’ loopt. “Zoiets als de WERKplaats, het Werkgebouw of de oude brandweerkazerne waar zzp’ers uit allerlei branches een werkplek kunnen huren. Ik denk dat je daar mensen naartoe kunt trekken uit De Heeg en alle omliggende wijken en bijvoorbeeld ook vanuit de Health Campus.”
Bij de ontmoettafel worden verder veel dingen opgeschreven die ook bij de ‘winkeltafel’ worden genoemd. Immers, als je een gezellig, gevarieerd winkelcentrum hebt inclusief een leuke horecagelegenheid, dan is dat the place to be om elkaar te ontmoeten. ‘Als er maar genoeg bankjes komen’, schrijft iemand er nog bij.

Wordt vervolgd

De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt samen met de bewoners en betrokken partijen. De gemeenteraad neemt een besluit over de inzet van het geld als de plannen definitief zijn. Bron : https://www.thuisinmaastricht.nl/de-heeg-is-nog-leeg-maar-er-gaat-iets-gebeuren/

 

Berichten uit de wijk

Vandaag 23 mei waren we op bezoek in de Bogaartsborg,

bij buurtbewoonster Linda samen met de kinderen uit de straat en enkele buren een stuk gemeentegrond heeft “geadopteerd”.

Een zevental fanatieke kinderen ploegen het stuk grond om, trekken onkruid uit en verwijderen kleine rommel zoals een verroeste spijker of een oude aansteker.

Dit alles gebeurd onder luid gekwebbel en vrolijk gelach. De kinderen genieten zichtbaar.

Linda probeert minimaal 1 keer op de 7 tot 10 dagen wat aan de straattuin te doen... zodra ik bezig ben komen de kinderen één voor één naar buiten om te helpen.

De kids gaan elkaar zelfs halen om samen te tuinieren.

Terwijl de kinderen pauzeren onder het genot van een bekertje drinken vertelt de enthousiaste initiatiefneemster dat iedereen zijn steentje bijdraagt, zo verraste een buurman de kinderen en Linda laatst door de boompjes terug te snoeien en voelen veel buren zich geroepen om de planten na een warme dag te voorzien van een frisse sproeibeurt.

Buiten het feit dat het stuk groen veel mooier uitziet dan voorheen, brengt het ook de buren dichter bij elkaar.

Er wordt al nagedacht over een volgende stap: bijvoorbeeld een gezellig samen zijn in de straat met iets te drinken erbij: zeg maar een burendag met uitzicht.

Wij willen Linda, de kinderen en de buurtbewoners bedanken dat ze onze wijk een stukje kleurrijker maken.

Leuke reacties kan je hier onder plaatsen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.