Buurtnetwerk Like de Heeg

Wat is Stichting Buurtnetwerk 'Like de Heeg'

Stichting Buurtnetwerk “Like de Heeg” is een burgerinitiatief van de bewoners van de Heeg. Het is een zelfstandig en dus een onafhankelijk buurtnetwerk.

Voor het buurtnetwerk “Like de Heeg” staat de Heeg, haar inwoners en samenwerken centraal. Het buurtnetwerk “Like de Heeg” streeft naar een leefbaardere en veiligere buurt maar ook naar een samenwerking tussen alle buurtbewoners. Want samen bereik je meer dan alleen! Buurtnetwerk “Like de Heeg” is een luisterend oor voor alle buurtbewoners en hoort graag van hun wat zij belangrijk vinden. Buurtnetwerk “Like de Heeg” maakt haar beloftes waar. Het motto van buurtnetwerk “Like de Heeg” is ook “niet lullen maar poetsen.”

 

Missie buurtnetwerk “Like de Heeg”

De rol (missie) welke buurtnetwerk “Like de Heeg” wil vervullen in het leefbaarder en veiliger maken van de Heeg, kan als volgt omschreven worden:

“We willen als buurtnetwerk “Like de Heeg” buurtbewoners in beweging krijgen om samen te werken naar een leefbaardere en veiligere buurt. We geloven dat je samen meer bereikt dan alleen. Het belang van de Heeg en haar bewoners is het vertrekpunt voor ons dagelijks handelen. Onze waarden “Integer, Professioneel, Respect, Betrokken, Dichtbij, Betrouwbaar, Eerlijk, Transparant en plezier ons aan deze missie invulling te geven.

 

Daarnaast wil buurtnetwerk “Like de Heeg” betrokkenheid creëren en dichtbij zijn door iedereen die in contact komt met buurtnetwerk “Like de Heeg” ambassadeur van de buurt te maken. De ambassadeurs hebben een signaleringsfunctie zodat het buurtnetwerk “Like de Heeg” overal tegelijk kan zijn. Het buurtnetwerk “Like de Heeg” zorgt er dan voor dat de signaleringen opgepakt worden.

Visie buurtnetwerk “Like de Heeg”

De visie van Stichting buurtnetwerk “Like de Heeg” is afgeleid van hun missie. De visie is:  “samen  bereik je meer dan alleen”

Doelen buurtnetwerk “Like de Heeg”

Buurtnetwerk “Like de Heeg” wil dat de buurtbewoners zich veilig voelen, graag in de Heeg wonen, samenwerken om kwesties aan te pakken, er aandacht is voor buurtbewoners die eenzaam zijn of hulp nodig hebben, ze gehoord worden en ook het gevoel hebben dat ze serieus genomen worden, dat er een cultuur gecreëerd wordt waarin ze de gelegenheid krijgen om te spreken, maar vooral durven te spreken. Maar buurtnetwerk “Like de Heeg” wil ook dat de Heeg goed onderhouden wordt met onder anderen groenvoorzieningen, speelfaciliteiten en de milieu perrons, ondernemers in de Heeg betrokken zijn en zich ook actief inzetten zodat er o.a. een “make over” van het winkelcentrum gerealiseerd kan worden en buurtnetwerk “Like de Heeg” wil ook betrokken zijn bij het nog te bouwen “kindercentrum” in de Heeg.

 

Voorzitter Albert Lemmens

Hallo De Heeg

Ik wil mij even voorstellen als nieuwe voorzitter van buurtnetwerk Like de Heeg.

Ik ben Albert Lemmens, 53 jaar oud en heb in het verleden gewerkt als manager bij verschillende ketens.

Op dit moment ben ik reeds 22 jaar werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen.

Ben getrouwd en heb twee dochters. Heb een aantal jaren in De Heeg gewoond en woon nu in de wijk Daalhof.

Door een korte tijd actief te zijn geweest bij een politieke partij ben ik in aanraking gekomen,

met Rob en Marc Claessen van het Heegeneerke. Deze mannen hebben op een bepaald moment

aangegeven dat de huidige voorzitter ging stoppen bij het buurtnetwerk en hebben na diverse gesprekken

mij overgehaald om het voorzitterschap over te nemen.Ik ben bekend met het verenigingsleven in Maastricht.

Ben 10 jaar voorzitter geweest van judoclub Daalhof en ben werkzaam geweest als veiligheidscoördinator

bij MVV Maastricht en heb daar veel beleid en operationeel werk gedaan.

Ik ga als nieuwe voorzitter samen met het bestuur en de vrijwilligers De Heeg (proberen)

terug op de kaart te zetten. Als buurtnetwerk heb je hierin maar een kleine rol maar

wij zullen er alles aan doen om de belangen van de bewoners zo goed als mogelijk te behartigen richting de gemeente,

wooncorporaties en andere maatschappelijke organisaties.

Als u of jullie willen praten met mij of het bestuur aangaande de wijk dan zijn wij altijd een luisterend oor

en is het altijd mogelijk om met ons in gesprek te gaan. Dit kan formeel of informeel bij het Heegeneerke.

Zorg dat u betrokken bent en blijft met de buurt want zonder u gaat dat niet lukken.Voor nu zou ik zeggen tot ziens en tot snel.

Veer zien us

 

Marc Claessen Secretaris

Marc woont zo’n 22 jaar in De Heeg. Hij is getrouwd met Rob. Ze runnen samen met
een heleboel vrijwilligers ‘t Heegeneerke en
ze zijn de oprichters van het buurtnetwerk. Toen Rob burgerraadslid werd, stopte
hij als secretaris en bestuurslid van het buurtnetwerk. “Het was een logisch moetje
dat ik zijn plek in het bestuur zou opvullen”,
knipoogt Marc. “Jij gaat dit doen”, kreeg ik van Rob te horen.”
Dat van het moetje is een grapje, want De Heeg gaat Marc behoorlijk aan het
hart. Zijn motivatie? “De Heeg is lang een onderschoven kindje geweest van de
gemeente. Ons doel was en is nog altijd De Heeg op de Maastrichtse kaart zetten. Dat
lukt vrij aardig. We maakten De Heeg in elk geval al goed zichtbaar.”
Ook op zijn prioriteitenlijst staan de verbetering van het winkelcentrum en
het vergroten van het veiligheidsgevoel in de buurt. “Ik schrok er echt van dat veel
mensen zich niet veilig voelen. Dat heeft er onder andere mee te maken dat De Heeg
opgebouwd is als een bloemkool: de buurt bestaat uit allemaal erfjes en steegjes. Maar
het heeft ook met de openbare verlichting en andere dingen te maken.”

 

Linda Slootmakers Penningmeester 

Linda vervult al bijna 4 jaar haar functie als penningmeester. Dat doet ze met een
behoorlijke drive: “Ik hoop écht iets te kunnen betekenen voor deze buurt. Ik wil
dat het hier fijner wonen is.” Ze kende Rob en Marc via het vrijwilligerswerk dat ze
doet bij ‘t Heegeneerke. “Ze vroegen me om bestuurslid te worden. Het zou maar 1
vergadering per maand kosten. Dat bleek niet helemaal te kloppen.”
Linda woont al zo’n 24 jaar in de Heeg. Ze is getrouwd, heeft een zoon van 22 en
dochter van 19 die beiden nog thuis wonen. “Ik ken dus flink wat jongvolwassenen
in de buurt. Daardoor kan ik hun stem vertegenwoordigen binnen het

buurtnetwerk. Zo hebben we trouwens allemaal min of meer een doelgroep die
we representeren. Birgitte heeft kinderen in de basisschoolleeftijd en Marc komt
veel in contact met onze minder jonge buurtbewoners in ’t Heegeneerke. We
hebben dus allemaal een iets andere focus,
maar we duiken wel overal samen in.” Het verbeteren van de veiligheidsbeleving
én het winkelcentrum zijn voor Linda de belangrijkste punten. “Het raakte mij dat uit
de buurtenquête kwam dat behoorlijk wat inwoners zich niet veilig voelen in de buurt.
Ik heb me hier altijd wel veilig gevoeld, maar dat geldt dus niet voor iedereen.