Likedeheeg

Voor het buurtnetwerk “Like de Heeg” staan de Heeg, haar inwoners en samenwerken centraal.

Het buurtnetwerk “Like de Heeg” streeft naar een LEEFBAARDER en veiligere buurt, maar ook naar een samenwerking tussen alle buurtbewoners.

Want samen bereik je meer dan alleen! Buurtnetwerk “Like de Heeg” biedt een luisterend oor voor alle buurtbewoners en hoort graag wat zij belangrijk vinden. Buurtnetwerk “Like de Heeg” maakt haar beloftes waar.

Het motto van buurtnetwerk “Like de Heeg” is dan ook: “niet lullen maar poetsen.”

flyerldh-page-001-1.jpg