Buurtnetwerk Like de Heeg

Wat is Stichting Buurtnetwerk 'Like de Heeg'

Stichting Buurtnetwerk “Like de Heeg” is een burgerinitiatief van de bewoners van de Heeg. Het is een zelfstandig en dus een onafhankelijk buurtnetwerk.

Voor het buurtnetwerk “Like de Heeg” staat de Heeg, haar inwoners en samenwerken centraal. Het buurtnetwerk “Like de Heeg” streeft naar een leefbaardere en veiligere buurt maar ook naar een samenwerking tussen alle buurtbewoners. Want samen bereik je meer dan alleen! Buurtnetwerk “Like de Heeg” is een luisterend oor voor alle buurtbewoners en hoort graag van hun wat zij belangrijk vinden. Buurtnetwerk “Like de Heeg” maakt haar beloftes waar. Het motto van buurtnetwerk “Like de Heeg” is ook “niet lullen maar poetsen.”

 

Missie buurtnetwerk “Like de Heeg”

De rol (missie) welke buurtnetwerk “Like de Heeg” wil vervullen in het leefbaarder en veiliger maken van de Heeg, kan als volgt omschreven worden:

“We willen als buurtnetwerk “Like de Heeg” buurtbewoners in beweging krijgen om samen te werken naar een leefbaardere en veiligere buurt. We geloven dat je samen meer bereikt dan alleen. Het belang van de Heeg en haar bewoners is het vertrekpunt voor ons dagelijks handelen. Onze waarden “Integer, Professioneel, Respect, Betrokken, Dichtbij, Betrouwbaar, Eerlijk, Transparant en plezier ons aan deze missie invulling te geven.

 

Daarnaast wil buurtnetwerk “Like de Heeg” betrokkenheid creëren en dichtbij zijn door iedereen die in contact komt met buurtnetwerk “Like de Heeg” ambassadeur van de buurt te maken. De ambassadeurs hebben een signaleringsfunctie zodat het buurtnetwerk “Like de Heeg” overal tegelijk kan zijn. Het buurtnetwerk “Like de Heeg” zorgt er dan voor dat de signaleringen opgepakt worden.

Visie buurtnetwerk “Like de Heeg”

De visie van Stichting buurtnetwerk “Like de Heeg” is afgeleid van hun missie. De visie is:  “samen  bereik je meer dan alleen”

Doelen buurtnetwerk “Like de Heeg”

Buurtnetwerk “Like de Heeg” wil dat de buurtbewoners zich veilig voelen, graag in de Heeg wonen, samenwerken om kwesties aan te pakken, er aandacht is voor buurtbewoners die eenzaam zijn of hulp nodig hebben, ze gehoord worden en ook het gevoel hebben dat ze serieus genomen worden, dat er een cultuur gecreëerd wordt waarin ze de gelegenheid krijgen om te spreken, maar vooral durven te spreken. Maar buurtnetwerk “Like de Heeg” wil ook dat de Heeg goed onderhouden wordt met onder anderen groenvoorzieningen, speelfaciliteiten en de milieu perrons, ondernemers in de Heeg betrokken zijn en zich ook actief inzetten zodat er o.a. een “make over” van het winkelcentrum gerealiseerd kan worden en buurtnetwerk “Like de Heeg” wil ook betrokken zijn bij het nog te bouwen “kindercentrum” in de Heeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet

Voorzitter  Birgitte Simons, Secretaris Marc Claessen ,Penningmeester Linda Slootmakers.

Bestuur Buurtnetwerk Like de Heeg